Hvad kan regression bruges til:

De fleste af os har prøvet at stå i en situation, eller møde et menneske, som du med sikkerhed ved ikke tidligere har fundet sted.

På trods af det, er der en klar følelse af, at det alligevel er helt velkendt, -måske nærmest som et deja-vu.

I takt med at begrebet tidligere liv, eller past lives bliver mere anerkendt og benyttet i samfundet, er det ikke længere noget, som der kun tales om i spirituelle kredse.

Selv anerkendte neuro kirurger, læger, kendte som helt almindelige mennesker giver udtryk for i bøger og interviews om de dybe oplevelser, de har fået ved regression eller spontane oplevelser af tidligere liv.

Disse beretninger har skabt en almen nysgerrighed og interesse for, hvad vi mon selv har været og oplevet i tidligere liv.

Kan nogle af de udfordringer og oplevelser, vi står med i dette liv i virkeligheden have baggrund i et tidligere liv?  Ved at få kortlagt et eller flere af dine tidligere liv ved hjælp af en uddannet regressionsterapeut, kan der hentes skjulte erindringer fra det ubevidste til det bevidste plan, som kan være medvirkende til en større forståelse for det liv, du lever i dag.

Når du har gennemgået uddannelsen på Past Lives Academy, vil du med forståelsen for sammenhængen og teknikker være i stand til at hjælpe andre med at hente og genopvække disse erindringer for de mennesker, som får en regressionsrejse.

Således defineres regressionsterapi:

Regression betyder ”at gå tilbage”.

Den traditionelle psykologi undersøger tidligere stadier i dette liv, men årsager til problemer og konflikter skal ofte findes i tidligere inkarnationer.

Terapeutisk benytter man sig af at kunne få adgang til sindets ubevidste plan, hvor erindringer fra tidligere liv ligger gemt. En regression er således en rejse tilbage til tidligere inkarnationer eller til stadier i det nuværende liv, hvor forklaringer på problemer og ubalancer i dette liv kan findes og derpå forløses. .

Hvordan foregår en regression?

En terapeutisk session indledes med en samtale, hvor jeg kort fortæller om, hvad der vil foregå under regressionen. Dernæst taler vi om, hvilke eventuelle ubalancer du oplever i dit nuværende liv, og som du ønsker belyst i regressionen.

Jeg leder dig gennem et kort afspændingsforløb over i en meditativ tilstand, hvor du vil møde din skytsånd, som er med dig på din rejse tilbage i tiden.

Du er nu i en let trance, hvor du er i kontakt med det ubevidste, og får mulighed for at hente de erindringer frem, som er allermest relevante for din nuværende livssituation. Trancen er ikke dybere end at du hele tiden er bevidst om ”her og nu”.

Jeg stiller undervejs i regressionsforløbet spørgsmål, for at hjælpe dine erindringer på vej. Du kan få erindringer frem, som udløser stærke følelsesmæssige oplevelser; disse oplevelser vil kunne hjælpe dig til en hurtig opløsning af nuværende traumer.

Sandsynligheden for at du i inkarnationen møder personer, som du også er sammen med i dit nuværende liv er stor, idet vi som evige sjæle tilhører en karmisk gruppe, som vi ofte lever sammen med igen og igen.

Til slut i regressionen ser du på hvilket/hvilke temaer der var fremherskende i denne tidligere inkarnation.

Efter regressionen tager vi en afklarende samtale om din oplevelse og sætter den i perspektiv til de problemstillinger, du ønsker belyst. Du har måske også fået nogle helt andre oplysninger frem, end dem du var kommet efter, som kan vise sig at være væsentlige brikker til dit livs puslespil. .